Medicus™ Polikliniği, size özel aile hekimliği hizmetleri sunan birinci basamak sağlık kuruluşudur.

Polikliniğimizde, sık görülen ve hastanede yatmayı gerektirmeyen sağlık sorunları için, hızlı ve kişiye özel sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu hizmetler, küçük cerrahi girişimlerden, aşılamalar, kişisel bakım ve sağlık sorunlarının kişiye özel takibi, kronik hastalıkların uzun süreli bakım hizmetlerinden, akut hastalıkların aile hekimliği çerçevesinde tedavisine kadar geniş bir çerçeveyi içerir.

Medicus™ Polikliniği, size özel aile hekimliği hizmetleri yanında, tüm ailenize koruyucu ve tedavi edici, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri de sunmaktadır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, modern tıbbi teşhis ve tedavi yöntemleri ile birlikte ve onları destekler şekilde uygulanmaktadır.

Bu uygulamalar modern tıbbi uygulamaların yerine koyulan uygulamalar değildir. Fakat, hastayı herşeyi ile bir bütün olarak değerlendiren ve hastalığı değil hastayı tedavi eden yaklaşımlardır.


Polikliniğimiz, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri verecek şekilde dizayn edilmiş modern ve hijyenik mekanları ile sizi, tıbbi ortamların mekanik atmosferinden uzak bir mekanda rahatlatırken, modern tıbbi yaklaşımlar ile tamamlayıcı tıbbın bütünselliğini birleştirir.

Bu geniş bakış açısı, sizin bedenininiz, ruhunuz ve zihninizle bir bütün olduğunuz, gözden kaçırılmadan, yaşadığınız akut yada kronik sorunlara çözüm bulmanızı sağlar.

Size bütünlüklü bir sağlık yaklaşımı sunan bu hizmetlerin tamamını, biz Medicus Vital olarak adlandırdık.